Welkom

op de website van het Roois Kamerkoor. Het kamerkoor uit Sint-Oedenrode heeft een gemengde bezetting en zingt zowel a capella als met begeleiding. Het repertoire bestaat uit werken uit verschillende stijlperioden van Renaissance tot hedendaags. Het koor bestaat sinds 1974 en telt momenteel 12 leden. Er zijn enkele plaatsen in het koor vacant; zie de mededelingen in de rechterkolom.

Voorjaar 2021

Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen heeft het koor enkele plannen in 2020 niet uit kunnen voeren. Zo viel onze Vriendenavond in duigen, ging het concert met werken van uitsluitend Nederlandse componisten niet door, was er geen Scratchkoor en vervielen twee Kerstconcerten. Zolang de maatregelen van kracht blijven kunnen we  nog steeds niet fysiek bij elkaar komen om te repeteren. Maar via een videoverbinding proberen we toch regelmatig samen te werken aan onze stemmen en aan ons repertoire. We hopen spoedig meer over onze plannen in 2021 te kunnen zeggen.

11 juni ’20: Voorzichtige doorstart na versoepeling coronamaatregelen

Na precies 3 maanden repetitiestop zijn enkele leden van het koor weer van start gegaan met zingen; in de buitenlucht bij een van de leden in de tuin. Sommige koorleden hebben in de tussentijd nog wel zanglessen gevolgd via internet, anderen deden zangoefeningen op zolder en voor enkelen was het een welkome heractivering van hun zangstem na een lange lockdown.

14 nov ’20: Scratchdag (is vervallen t.g.v. cornamaatregelen)

Ook dit jaar zou het Roois Kamerkoor een scratchdag hebben georganiseerd en wel op 14 nov . Iedereen met koor- of zangervaring zou dan hieraan hebben kunnen deelnemen. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit niet door.

13 dec ’20: Kerstconcert in Breugel (is vervallen t.g.v. coronamaatregelen)

In de Sint-Genovevakerk in Breugel zou het koor deelnemen aan een kerstconcert.

19 dec ’20: Kerstconcert in Sint-Oedenrode (is vervallen t.g.v. coronamaatregelen)

Samen met 3 andere koren uit Sint-Oedenrode zouden wij een kerstconcert op twee locaties brengen. Bezoekers zouden, samen met de koren, lopen van de ene naar de andere locatie.

Van Nederlandse bodem

Wat in het vat zit…..

Het koor was bijna klaar met het instuderen van onderstaand concert toen het coronavirus de kop op stak en repetities niet meer mogelijk waren. Maar het concert is daarmee niet van de baan. Er komt dus nog een nieuwe aankondiging van:

Concert in De Knoptoren. Op het programma staan liederen van de Nederlandse componisten Badings, Bremer, Clement, Diepenbrock, Kersters, De Klerk, Maessen, Strategier, Voorn en Waelrant. Er zijn ernstige liederen bij en er zijn lichtvoetige te beluisteren.