Monique Joosten nieuwe dirigent voor het Roois Kamerkoor

2014 was het jubileumjaar van het Kamerkoor. Ons publiek heeft genoten van de drie jubileumactiviteiten, maar ook wijzelf hebben hieraan een heel goed gevoel overgehouden.

Omdat oprichter en voormalig dirigent Ad van de Wetering in april 2013 bekend maakte dat hij ging stoppen als dirigent van het kamerkoor, moest het bestuur een pad uitzetten naar de keuze voor een nieuwe dirigent.

Er is de keuze gemaakt om in het jubileumjaar te gaan werken met verschillende dirigenten, waarna aan het einde van 2014 een keuze gemaakt zou moeten worden.  Onder leiding van drie verschillende dirigenten werden drie concerten verzorgd en konden we kennis maken met drie verschillende stijlen van dirigeren.

Na elk concert hebben de koorleden een evaluatieformulier ingevuld en begin december ook nog een vragenlijst met vragen die betrekking hebben op de toekomst van het koor, dirigentkeuze, repertoire, contributie.

monique_155Het Roois Kamerkoor gaat nu het  41e jaar in met een nieuwe dirigent. Na een zorgvuldig afwegingsproces is ervoor gekozen met  Monique Joosten de toekomst in te gaan. Haar CV getuigt van  een grote deskundigheid Sinds haar conservatoriumopleiding  in Zwolle  heeft Monique zich gericht op koordirectie en muziek maken in ensembles.  Ze  heeft veel ervaring  als dirigente van koren. Zo is ze onder andere  muzikaal leider van het kamerkoor Ratatouille uit Boxtel en van kamerkoor Tourdion uit Eindhoven.  Daarnaast   is ze zelf regelmatig ook als zanger actief .

De ervaringen die het koor al  met haar opdeed tijdens het jubileumjaar bij het kasteelconcert maken dat  de opvolging van Ad van de Wetering in vertrouwde handen komt. Monique is een bekwame koordirigent met veel muzikale ervaring. Haar ideeën en benaderingswijze sluiten uitstekend aan bij de ambities van het Roois Kamerkoor. Monique Joosten wil enerzijds aansluiten bij de rijke traditie van het Roois Kamerkoor en anderzijds ook nieuwe paden bewandelen. Zo bereidt het koor zich onder haar leiding voor op het kasteelconcert, een activiteit die als sinds vele jaren deel uitmaakt van de muziekagenda. Maar ook aan nieuwe projecten wordt gewerkt. Zangers en dirigente zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

De koorleden zijn enthousiast over deze keuze. Zij werken onder de leiding van Monique Joosten aan een volgend kasteelconcert: een vertrouwd concept in een nieuw jasje.

Na een zorgvuldig afwegingsproces is de keuze uitgegaan naar Monique Joosten.

Dirigent

2015: nieuwe vaste dirigent: Monique Joosten

moniqueHet Roois Kamerkoor ging zijn  41e jaar in met een nieuwe dirigent. Na een zorgvuldig afwegingsproces was ervoor gekozen met  Monique Joosten de toekomst in te gaan.

Haar CV getuigt van  een grote deskundigheid. Sinds haar conservatoriumopleiding  in Zwolle  heeft Monique zich gericht op koordirectie en muziek maken in ensembles.  Ze  heeft veel ervaring  als dirigente van koren. Momenteel is ze ook dirigent van kamerkoor Tourdion uit Eindhoven.  Daarnaast   is ze zelf regelmatig als zanger actief .

De ervaringen die het koor al  met haar opdeed tijdens het jubileumjaar bij het kasteelconcert zeggen dat  de opvolging van Ad van de Wetering in vertrouwde handen is. De koorleden zijn enthousiast over deze keuze. Het eerste concert in 2015 onder de leiding van Monique Joosten was wederom een kasteelconcert: een vertrouwd concept in een nieuw jasje.

 

 

 

Voor een interview door MooiRooiKrant met Monique en Ad samen zie hier

 

 

 

 

 

Drie dirigenten in 2014

In 2014 werkte het koor aan drie projecten, die allemaal onder leiding stonden van een andere dirigent.

peter van aerts monique_155 ton skegers  
Peter van Aerts Monique Joosten Ton Slegers  
       
Op de pagina over het jubileumjaar vindt u meer informatie over de projecten die zij leidden.  

Interim dirigent Paul Gieles
paul gieles

In de aanloop naar het jubileumjaar werkt Paul Gieles van september t/m december 2013 met het koor  om het koor voor te bereiden op de diverse concerten in het jubileumjaar. Als oude vertrouwde van het koor is hij bij uitstek in staat  het koor te begeleiden in deze voorbereiding.

Paul Gieles was tijdens zijn natuurkundestudie aan de TU Eindhoven voorzitter van het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap en maakte drie jaar lang deel uit van het Nederlands Studenten Orkest. Van 1990 – 1993 volgde hij de SNK amateurdirigentenopleiding, en was van 1991 -1998 dirigent van Vocaal Ensemble ‘Hoighe Donce’. Hij studeerde van 1999 – 2003 koordirectie aan het Conservatorium in Tilburg bij Martien van Woerkum en Louis Buskens en was van 2001-2004 als dirigent verbonden aan het Strijps Kamerkoor. In de zomer van 2006 volgde hij de Kurt Thomascursus bij o.a. Daan Admiraal en Jos van Veldhoven. In het najaar van 2006 startte hij het Projectkoor dat inmiddels begint aan het achtste project. In 2011 – 2012 was hij eveneens dirigent van ‘Zingen voor je leven – Eindhoven’ een koor voor (ex)kankerpatienten en hun familieleden (Kanker In Beeld). Daarnaast valt hij regelmatig in als tijdelijk dirigent zoals bij het Roois Kamerkoor (2012) en het Sons Kamerkoor (2013). In de zomer van 2013 nam hij deel aan de Kurt Thomas cursus en werkte met het professionele kamerkoor Studium Chorale. De projecten worden door hem georganiseerd naast zijn werk bij Philips Healthcare.

 

Voormalig dirigent en oprichter van het koor: Ad van de Wetering

Ad van de WeteringAd van de Wetering ­(15 april 1945) is geboren en getogen in Sint-Oedenrode. Enige tijd verbleef hij vanwege zijn werk en studie elders in het land, maar sinds geruime tijd is hij weer woon­achtig in zijn geboortedorp waar hij van grote betekenis is voor het culturele leven van het dorp. Hij studeerde schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium, koordirectie bij Jan Boogaarts en orkestdirectie bij Lucas Vis, Anton Kersjes en Jan Stulen. Hij was tot voor kort als schoolmusicus verbonden aan de Pedagogische Hogeschool “De Kempel” in Helmond.

Ad van de Wetering, die het Roois Kamerkoor in 1974 oprichtte, heeft sindsdien de muzikale leiding ervan. Geleidelijk aan heeft hij de grenzen van wat met het koor haalbaar is verlegd. Eén van de tradities die hij in het koor heeft geïntroduceerd is de traditie om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Ad van de Wetering was gedurende 12 jaar dirigent van kamerorkest Alveare.

Van 1982 tot en met 2007 dirigeert Ad van de Wetering ook het Gemengd Koor Sint-Oedenrode. Ook grote en kleine projectkoren die onderdeel zijn van of geïnitieerd zijn door het Gemengd Koor Sint-Oedenrode staan onder zijn leiding. Daarnaast dirigeerde hij een aantal projecten op diverse terreinen en uit verschillende muzikale stijlperioden, waaronder een serie van authentieke uitvoeringen van de Drei Groschen Oper van Brecht en Weill in Tilburg. Verder “Dido and Aeneas” van H. Purcell, het “Requiem” van W.A. Mozart en “Cantique de Jean Racine” van G. Fauré. Bij het Academisch Genootschap, Eindhoven had hij de leiding bij de uitvoering van een vijftal musicals.

Op 22 september 2013 nam hij – na 39 jaar – afscheid van het Roois Kamerkoor.