‘Impressies’, beeld en zang

Beeldende kunst en muziek zijn sterk met elkaar verbonden. Dat bracht het koor ertoe om samenwerking te zoeken met dorpsgenoot Adri Frigge. Adri is beeldend kunstenaar die zelf ook actief musiceert. Voor hem is zijn beeldend werk onlosmakelijk verbonden met muziek.

In de titel van dit concert Impressies is onze gezamenlijke fascinatie verwoord.

Het was voor het Roois Kamerkoor een voorrecht om samen met Adri de krachtige verbinding tussen muziek en de schilderkunst te illustreren.

Voor een recensie van Mattie De Schepper in MooiRooiKrant zie: MooiRooiKrant

Onderstaande foto is ons ter beschikking gesteld door MooiRooiKrant. Voor meer foto’s zie www.mooirooi.nl

Voor meer informatie over Adri Frigge zie www.adrifrigge.com

542005e0-0c85-4847-99e7-444aea9645bf