Mattie de Schepper: Scratchdag: feest voor koorzangers

SCRATCH MUZIEKDAG OP 22 MAART werd feest voor fervente koorzangers

Voor het filmpje van de Scratchdag op Rondje Rooi klik hier

Het jubileumjaar van het Roois Kamerkoor opende met een Scratch Muziekdag in “de ontmoeting” in het verzorgingscentrum Odendael. De dag stond o.l.v. Peter van Aerts. De instrumentale ondersteuning op piano was in handen van Henk van Riel. De dag werd om 16:00 afgesloten met een concert waarop zowel bewoners van Odendael als belangstellenden aanwezig waren.

NewsItemImage102401

Dat het Kamerkoor na het afscheid van Ad van De Wetering koos om een tijdje projectmatig en met verschillende dirigenten te werken en te werken getuigt van wijsheid. Gaandeweg komen zij er wel achter hoe en met wie ze verder willen gaan.

Het initiatief om een ‘scratchdag’ te houden sprak blijkbaar heel wat koorzangers aan. Zo’n 60 tal, veelal ervaren zangers komende uit de hele regio, hadden zich aangemeld en vormden nu een met kamerkoor één groot koor van wel 84 zangers. Na een dag intensief oefenen kon een heel mooi programma bestaande uit koorcomposities van o.a. Fauré, Saint Saëns, Brahms, Rossini maar ook van Billy Joël en Nilsson aan het publiek gepresenteerd worden. Naast bewoners van Odendael en de aanhang van de deelnemers zaten er ook nogal wat ‘vaste bezoekers’ van het kamerkoor. Opvallend was hoe rustig het nu bleef in de ‘Ontmoetingszaal’, er werd echt geluisterd, zelfs de dames van de bediening hielden het bij fluisteren. De plaatsing van het koor – op een verhoging vóór de dichte podiumgordijnen – kwam de klankoverdracht zeer ten goede.

Scratch Muziekdag

De definitie – van nul beginnend – ging niet helemaal op want de deelnemers hadden, na aanmelding, toegang tot de midifiles van de geprogrammeerde muziekstukken. Uit goede bron – mijn man was één van de deelnemers – weet ik dat men niet onvoorbereid aan de dag wou beginnen. Er werd bij ons thuis boven bij de PC heel wat geoefend. Toen ik even Googhelde zag ik dat Scratchen helemaal van deze tijd is. Wie hier voor in is kan over heel Nederland en voor elk muziekgenre terecht. Men verbindt zich voor korte tijd aan een project, snuffelt wat, legt muzikale contacten, ervaart hoe een andere dirigent werkt, geniet van het samen musiceren, van het resultaat en leert wat over eigen wensen en mogelijkheden. In mijn jonge jaren heb ik daar vaak aan deelgenomen maar toen heette het gewoon Koordagen van de Vlaamse Koorfederatie en die waren dan al of niet internationaal en soms ook meerdaags.
Zeer Geslaagd

Bij binnenkomst stonden de deelnemers ons op te wachten en vertelden hoe fijn zij het gevonden hadden om met dirigent Peter van Aerts te werken. Dat geloofden we meteen toen we hem aan het werk zagen. Hij straalde natuurlijk gezag en vreugde uit. Het kleine goedkeurend knikje en stralende blik van hem was veelzeggend. Ook uit de informatie die hij aan het publiek gaf over de ingestudeerde werken sprak deskundigheid, mensenkennis en hartelijkheid.

Zo te horen en te zien zat het met de stemspreiding wel goed. De leden van het Roois kamerkoor fungeerden als sterke peilers, het notenmateriaal was hen vertrouwd dat kon je merken aan hun interpretatie en tekstbeheersing. Doordat je weet dat wat je te horen krijgt het resultaat is van slechts één dag samen zingen, stel je daar ook je verwachting betreffende homogeniteit, koorklank en interpretatie op in, maar ik moet zeggen dat het resultaat verbluffend goed was. De ondersteuning die Henk van Riel op piano bood werd door de koorleden maar ook door Peter van Aerts bijzonder gewaardeerd. Dit was heel zeker een zeer geslaagde activiteit van het Roois Kamerkoor dat dit jaar zijn 40 jarig bestaan viert.

Mattie De Schepper

Voor de weekbladversie klik hier en bekijk pagina 9.