Geschiedenis

 

Geschiedenis van het Roois Kamerkoor

In 1974 richtte Ad van de Wetering samen met 7 enthousiaste zangers het Roois Kamerkoor op. Ze kwamen allen uit een jongerenkoor dat later uit zou groeien tot het koor Cantecleer en hadden de ambitie om zich in kleinere bezetting toe te leggen op andersoortige muziek dan het jongerenkoor op het programma had. Uit het rijke  repertoire van kamerkoormuziek koos  de dirigent aanvankelijk madrigalen en andere renaissancestukken. Daarnaast waren er diverse stukken ontleend aan de volksmuziek die binnen het bereik van  het dubbelkwartet lagen. In de eerste jaren zong  het ensemble vrijwel uitsluitend voor  het eigen plezier en gaf het nog geen uitvoeringen tenzij uitsluitend in familiekring. Toen  er vanuit  diverse geledingen op werd aangedrongen ook voor breder publiek op te treden, werd het repertoire van het kamerkoor verbreed en daarmee bleek het ook wenselijk de bezetting uit te breiden. Geleidelijk aan groeide het koor uit  tot een bezetting van 24 leden en was er zelfs een ledenstop. Intussen is de bezetting weer een stuk kleiner geworden en zijn er weer vacatures in het koor.

In 2013 heeft dirigent Ad van de Wetering afscheid genomen.
Van september t/m december 2013 heeft Paul Gieles de muzikale leiding gehad.

In 2014 deed het koor drie projecten, die onder leiding stonden van drie verschillende dirigenten, te weten
Peter van Aerts, Monique Joosten en Ton Slegers.

In 2015 werd Monique Joosten vaste dirigent van het Roois Kamerkoor. Met haar ging het koor door op de traditie van een zomerconcert op de binnenplaats van Henkenshage. In 2017 bracht Monique met het kamerkoor een passieconcert waarin o.a. het indrukwekkende Eli, Eli van Lajos Bárdos was te horen.

Onderstaande foto’s zijn respectievelijk uit 1980, 1984, 1994, 2003, 2013, 2017 en 2018.

 

Op de trap in de Kolk
1980

 

koorfoto1984
1984

 

koorfoto1994
1994

 

 

 

 

 

 

 

 

koorfoto 2003
2003

 

2013

 

2017

 

2018