Koorleden

Sopranen
Emmely Bunk
Godelise van Kessel
Astrid Schiffers

Alten
Maria Appeldoorn
Dora van Deursen
Corry Kocken
Willemien Leermakers
Heleen Strating

Tenoren
Monique Bouman
Peter Raaijmakers

Bassen
Peter van Deursen
Peter Termeer

Naast de vaste leden kent het koor een variabele groep van projectleden.
Zij nemen op projectbasis deel aan repetities en concerten.