Nieuws

Uitbreiding bij de sopranen

Sinds najaar 2022 versterkt Antoinette Boelaars met haar sopraanstem het kamerkoor. Daarmee komt het ledental op 17, exclusief de dirigent.

Oude en nieuwe gezichten bij het koor

Voorjaar 2022 sloten Carel van Acht, Sjef van Amelsfort en Manon van den Boogaard zich aan bij het koor. Carel en Sjef – die eerder al vele jaren lid waren van het Roois Kamerkoor – zijn na een onderbreking weer bij het koor terug om daar de baspartij resp. de tenorpartij te versterken. Manon doet dat met de sopraanpartij.

Vertrek van twee bassen en komst van nieuwe sopraan

In coronatijd van sept 2021 was er toch nog even de gelegenheid om (in de buitenlucht) feestelijk afscheid te nemen van twee bassen: Hans van Genugten en Otto Verheijen. In september mochten we ook nieuw koorlid José Voermans verwelkomen. José zingt sopraan.

Afscheid van 3 koorleden

Voor Carel van Acht, Sjef van Amelsfort en Laurens van Deursen, alle drie vertrouwde gezichten in het Roois Kamerkoor, was de zomervakantie van 2020 het moment om afscheid te nemen van het koor. In een buitenlucht-bijeenkomst op 3 sept werden de drie toegezongen. In de op ieder van hen toegespitste liederen en de latere toespraak van voorzitter Corry Kocken werd nog gememoreerd welke verdiensten deze vertrekkende leden hebben gehad voor het koor. Geen van deze zangers was boventallig in het koor en dat betekent dat er weer vacatures zijn voor 2 tenoren en een bas.

Vertrekkende koorleden

Begin 2020 heeft Wil van den Broek na vele jaren zijn tenorstem aan het koor geleend te hebben besloten om te stoppen.

Begin 2019 heeft Willemien Kodde haar lidmaatschap bij het koor beëindigd. Eind 2019 is ook Mieke Hurkmans gestopt bij het koor.

2019 weer een jubileumjaar

Het koor maakt plannen voor de viering van haar 45-jarig bestaan in 2019. In ieder geval staat er een bijzonder concert op de rol, waarvan de details nog ingevuld moeten worden, maar waarvan u t.z.t. meer zult horen.

Ook zal het koor een studieweekend buiten Sint-Oedenrode houden, waaraan een lokaal concert is verbonden.

Nieuwe koorleden

In 2017 en begin 2018 hebben Heleen Strating (alt), Willemien Kodde (sopraan) en Hans van Genugten (bas) zich aangesloten bij het koor. In juni 2018 zijn Emmely Bunk (sopraan) en Monique Bouman (tenor) lid geworden van het koor.

Vrienden van het koor

Vriendschap is het Roois Kamerkoor veel waard. Daarom besteedt het speciale aandacht aan de groep trouwe volgers van het koor: de vrienden van het Roois Kamerkoor. Zij ondersteunen de zangers mentaal en ook financieel. In ruil voor hun jaardonatie (van … lees verder