Recensie Gezamenlijk Kerstconcert in MooiRooiKrant dd 21 dec 2016

De terugblik van Mattie De Schepper zoals geplubliceerd in MooiRooiKrant van 21 dec behoeft geen nadere aanvulling of toelichting. Zie hier het artikel.