Recensie Jubileumconcert

  AlbumImage9554_588141AlbumImage9554_588136

 

 

 

 

 

Drum, Dance with me!

Het Roois Kamerkoor bestaat veertig jaar en dat wordt gevierd met een jubileumconcert op 22 en 23 november in Cultureel Centrum Mariëndael in Sint-Oedenrode. Interactie  vormt de rode draad van dit jubileumjaar. Voor het concert in november heeft het koor de bijzondere samenwerking gevonden met de percussiegroep van de harmonie Nijnsel en een groep dansers van het Centrum voor de kunsten in Eindhoven. Pianist Henk van Riel verleent  ook medewerking aan het concert. Hij is een goede bekende van het koor: de zangers werden meermalen door hem begeleid. Ook voor de dansers van CKE is Henk een vertrouwd figuur. Al jarenlang verzorgt hij voor hen de muzikale ondersteuning.

Het gehele project staat onder leiding van dirigent Ton Slegers. Ton is de derde dirigent met wie het koor dit jaar samenwerkt. Nadat oprichter Ad van de Wetering het koor na 39 jaar vaarwel moest zeggen vanwege gezondheidsredenen is er besloten de drie muzikale projecten van het jubileumjaar met drie verschillende dirigenten in te vullen. Ton Slegers is van jongs af gegrepen door muziek. Als dirigent heeft hij ruime ervaring opgedaan bij verschillende muziekgezelschappen. Het project Drum,  Dance with me van het Roois Kamerkoor is bij hem in goede handen.

“Muziek raakt ons en daarmee willen wij mensen raken”. Dat is de gezamenlijke drijfveer en de basis waarop de drie gezelschappen elkaar vonden. De samenwerking heeft geleid tot een bijzonder project waarbij de disciplines zang, dans en percussie elkaar versterken. Het bleek een inspirerende ervaring met elkaar te verkennen hoe de eigenheid van zang, dans en slagwerk een mooi uitgebalanceerd programma zou kunnen opleveren. Het koor zal uit verschillende periodes liederen ten gehore brengen die op de een of andere manier een relatie hebben met dans, beweging, ritme. Koor en slagwerk zijn ook samen te beluisteren in een aantal werken met verassende arrangementen. De percussionisten brengen daarnaast afzonderlijk enkele ritmische, opzwepende werken. De dansers laten zich op hun beurt inspireren door de koorzang en presenteren zich ook in een eigen stuk. De apotheose van het concert wordt zeker de samenwerking van zangers, dansers en slagwerkers in een majestueus slotnummer.

 

Recensie Mattie de Schepper.    Jubileumconcert 40 jaar Roois Kamerkoor

‘Drum, dance with me’

Vernieuwend en gedurfd programma

Het programma  voor dit concert – in grote lijnen reeds door Ad van de Wetering opgezet – voorzag in interactie met dans en slagwerk waardoor het geheel een zowel auditief als visueel sprankelend en vernieuwend accent kreeg. Liederen uit Renaissance, Barok, Romantiek en Moderne Muziek uit 20e eeuw werden afwisselend in authentieke zetting dan wel met toevoeging van dans en /of percussie uitgevoerd. Door de gekozen opstelling kwamen zowel de zangers als dansers en slagwerkers optimaal tot hun recht.

Slagwerkgroep Harmonie Nijnsel in topvorm

Heino Ploegmakers mag best trots zijn op deze groep enthousiaste, door hem goed getrainde spelers. Nadat ze bij enkele koorwerken bewezen hadden dat slagwerk ook een bescheiden rol kan hebben gingen ze voluit in hun solostukken. Met vaardigheid op marimba’s conga’s, bongo’s, guiro en cowbell gaven zij popsongs van Michael Jackson een latin tintje waardoor de stemming er aardig in kwam. De wijze waarop zij ‘Spirit of Ecstacy’ van L. Camp gestalte gaven was groots. Het was een genot voor oog en oor. Ik waande mij in een optocht van Chinees Nieuwjaar en zag de draak die dan ‘gelopen’ wordt voorbij trekken. Heel indrukwekkend hoe ze na een krachtige finale de optocht in de verte lieten verdwijnen. Thuisgekomen zag ik in het programmaboekje – dat was tijdens het concert op zaterdag, bij gebrek aan licht onmogelijk – dat het eigenlijk om een Afrikaanse rituele dans ging.

Dans in combinatie met koormuziek en slagwerk

Het was vast een hele opgave voor deze jonge danseressen van CKE Eindhoven om expressie te geven aan een, voor hun oren, veelal onbekend klankidioom. Welk een vondst om zich bij het werk ‘Sleep’ van Whitacre  te hullen in witte gewaden en zo, in Henry Moore oproepende scènes, het zoeken naar rust vorm te geven. Alle lof voor de choreografie bij de  Canon van Pachelbell die zondag zelfs nog sierlijker oogde. Ook mijn oordeel over de uit improvisatie gegroeide choreografie bij de liederen uit de Carmina Burana van Carl Orff heb ik zondag gelukkig kunnen bijstellen. Vormgeving  en inhoud waren zondag veel mooier verweven. Deze meiden hebben heel wat in hun mars.

AlbumImage9554_588123

Een overgangsjaar als jubileumjaar

Het kamerkoor profileerde zich de afgelopen 40 jaar steeds als koor met hoge muzikale ambities en verrassende programmakeuzes en had alle reden om dit ‘robijnen’ jubileum te vieren. Wel kwam het tijdstip van vieren voor het koor op een moeilijk moment; amper een jaar nadat Ad van de Wetering – om gezondheidsredenen – zijn dirigentschap, na ruim 39 jaar beëindigde en in een periode van “hoe nu verder?”. Hoe wijs het ook was  niet meteen voor een nieuwe vaste dirigent te kiezen en projectmatig een viertal dirigenten ‘carte blanche’ te geven, had deze laatste dirigent Ton Slegers een haast onmogelijke klus te klaren. Hij kon met de directe voorbereiding pas starten nadat het vorige jubileumproject – met een andere dirigent – op 14 september, was afgesloten. Alle zeilen dienden bijgezet om dit multidisciplinair feestconcert – te realiseren. Het resultaat hiervan was zondag nog veel beter dan op zaterdag. Ook was er zondag licht aan op de tribune waardoor de voelbare afstand tussen de uitvoerders aanzienlijk verkleinde en we de informatie in het programmablad konden lezen. Hoogtepunten waren voor mij het zo sereen gebrachte a capella ‘O Nata lux’ van M.Lauridsen en ‘Happy eyes’  van E. Elgar. Van grote klasse was de uitvoering van ‘Sleep’ van E. Whitacre en het voor slagwerk bewerkte ‘Pretty ring time’ van Dyson. Zeker op zondag werden zowel de Zigeunerliederen van J. Brahms als de liederen uit de Carmina Burana met overtuiging gebracht en oogstten veel waardering. Vooral het swingend gebrachte  nummer ‘Give it up’ deed het heel goed bij het publiek. Alert en ondersteunend werden de vaak veeleisende piano begeleidingen en omspelingen vakkundig en toegewijd door Henk van Riel op de vleugel vertolkt.

Compliment en wens

We wensen het Kamerkoor geluk, wijsheid en voldoende financiële armslag om, de voor hen meest geschikte vaste dirigent, te kiezen.

 

Mattie De Schepper, 22 en 23 november 2014 in Cultureel centrum Mariëndael