Scratchkoordag 2017

SCRATCHKOOR: koor voor één dag

Hard werken in de oefenruimte …..

Het publiek in zaal De Ontmoeting van Odendael was bijzonder enthousiast na het half uur durende concert van het scratchkoor aan het einde van zaterdagmiddag 28 okt 2017. Dat gold zowel de muziekkeuze als de uitvoering. Er was alom bewondering voor de prestaties van dit eendagskoor dat diezelfde morgen na de kennismaking om half tien begon aan het werken aan de 7 stukken. De 28 aangemelde gastzangers hadden zich goed voorbereid op deze dag en de noten bleken al meteen goed ‘te zitten’. De 20 vaste zangers van het Roois Kamerkoor hadden zich al wat meer in vierstemmige formatie kunnen voorbereiden, zij het nog zonder pianobegeleiding. Gaandeweg de dag groeiden de noten onder de handen van Monique Joosten tot een echte muzikale beleving. De – soms heel pittige – pianobegeleiding van Elena Livsjits mengde zich ook naarmate de dag vorderde steeds vloeiender met de zang.

Voor de zangers, zowel de gastzangers als de vaste koorleden, was het een enerverende maar heel plezierige ‘werkdag’. Los van het muzikale programma was de – al dan niet hernieuwde – kennismaking  met medezangers een genoeglijk onderdeel van de scratchkoordag. Het samen met hun hobby bezig zijn creëerde al heel snel een aangename sfeer.

….. nog even ontspannen voordat de uitvoering begint…

Voor de gastzangers was het tevens een gelegenheid om de sfeer en werkwijze in het Roois Kamerkoor o.l.v. Monique Joosten te proeven. Wie verder in het kamerkoor geïnteresseerd is kan tijdens een reguliere repetitie op donderdagavond in de Knoptoren binnen lopen. De repetitie begint om 20:00 u.

….en dan de uitvoering.