Vriendenavond 2018

12 april 2018   Avond voor de Vrienden van het Roois Kamerkoor.

Jaarlijks organiseert het Roois Kamerkoor voor de vrienden van het koor een gezellige avond uit waardering voor de vriendschap. Al sinds vele jaren kent het koor “volgers” die zich verbonden weten met het koor. Deze verbondenheid drukken ze uit door de belangstelling bij de verschillende optredens van de zangers en door hun financiële  bijdrage.

De vrienden en hun introducés werden in de Knoptoren ontvangen met koffie/thee met door koorleden thuis gemaakt gebak.

Dit jaar – had dirigent Monique bedacht – moesten de bezoekers zeggen uit welke van vijf gegeven stijlperioden (Middeleeuwen, Renaissence, Barok, Klassieken, Romantiek en Moderne musiek) vijf door het koor gezongen stukken afkomstig waren.

Het publiek luistert naar de 5 muziekstukken

Dat viel de meesten niet mee. Maar toen de dirigent per muziekstuk enkele stijlkenmerken besprak en korte voorbeelden daarvan door het koor liet zingen, werd het voor de meeste aanwezigen (inclusief menig koorlid!) duidelijker.

De dirigent geeft uitleg over muziekstijlen van de gezongen stukken

Wilt u ook vriend worden? Als u minimaal € 25 overmaakt op  NL95RABO0198229291 ten name van Stichting het Roois Kamerkoor onder vermelding van “Vriendenbijdrage 2018” ontvangt u  van ons een vriendenkaart. Hiermee  hebt u gratis toegang tot onze a capella concerten.