Vriendenbrieven

Een of twee keer per jaar ontvangen Vrienden van het Roois Kamerkoor een brief met informatie over de komende activiteiten van het koor. Deze brieven zijn hieronder terug te lezen.

Mei 2023